Temac, a.s.

 
dekorativní foto
CE

Profil výrobního závodu

VZTM – Volžský závod textilních materiálů

Za účelem pokrytí stále rostoucí poptávky byl jako součást holdingu VATI otevřen v roce 2011 Volžský závod textilních materiálů – VZTM. Výrobní sortiment závodu tvoří technické tkaniny, tepelně izolační materiály, bezazbestové ucpávkové šňůry a geosyntetické výrobky. Od počátku byl kladen velký důraz na vývoj, moderní technologie a nové směry ve výrobě.

Aby bylo možno přizpůsobit výrobu potřebám trhu, byly výrobní haly vybaveny novými moderními linkami, které byly dodány předními evropskými výrobci.

Odborní techničtí a výrobní pracovníci se pravidelně účastní kurzů a školení v Německu a Belgii přímo u výrobců těchto specializovaných zařízení.

Na základě nastaveného systému kontroly kvality probíhá pravidelné testování parametrů v interních a externích nezávislých laboratořích. Rovněž je prováděn pravidelný dohled nad řádným fungováním řízení výroby v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami. Produkty jsou předmětem dobrovolné certifikace.

Společnost je držitelem certifikátu mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2008.

Výrobky nesou označení CE.

Certifikát pro všechny geosyntetické výrobky AGM naleznete zde.

© Noesis s.r.o.